Odczynniki

Podaj warunek (znak % oznacza dowolny ciąg znaków):